راه سوم: یکی از کاندیداهای شورای شهر الوند بازداشت شد.

به گزارش راه سوم؛ محمود محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از دستگیری یک نفر از کاندیداهای پنجمین دوره شورای شهر الوند به اتهام خرید و فروش رای خبر داد.

وی با اشاره به اینکه خرید و فروش رای جرم بوده و برابر مقررات مجازات حبس و جزای نقدی دارد گفت: در پی دریافت یک فقره شکایت در خصوص خیانت در امانت و بررسی پرونده مشخص گردید طی فرایند برگزاری انتخابات یکی از کاندیداهای شورای شهر با مشارکت برادرش اقدام به خرید و فروش رای نموده و مبلغی بالغ بر هفده میلیون تومان جهت خرید رای پرداخت کرده است.

دادستان البرز تصریح کرد: پس از تحقیقات جامع به عمل آمده توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و نیز شعبه تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز برای متهمین قرار وثیقه صادر و به لحاظ عجز از تامین وثیقه بازداشت و تحویل زندان مرکزی قزوین شدند.