راه سوم: سال ٦١ وقتى ديپلم گرفتم براى كنكور آماده شدم ، اون سال ها فقط يك مجموعه كتاب هايى بود بنام ” توفيقيان” و بچه هاى كنكورى از اين كتاب هاى توفيقيان استفاده مى كردند ، اين كتاب ها قدرى گران بودند ، يه روز يكى از بچه ها يه كتابچه فيزيك به من نشان داد و گفت از كتاب هاى توفيقيان بهترند و ارزون تر ، يه نگاهى كردم ديدم خوبه و غروب رفتم خريدم و شروع كردم به خوندن ديدم مباحث سخت فيزيك را در عين ساده سازى اما دقيق و جامع آورده است ، بچه هاى مدرسه مون تقريبا همه از همون كتاب خريدند و شروع كردند به خوندن كه الان تعدادى از اونها پزشك و دارو ساز هستند و فقط من به درست يا غلط راه سياست را در پيش گرفتم و علوم سياسى خواندم ! اون كتاب سال ها در خونه بود و هروقت چشمم به رو جلدش مى افتاد اسم آقاى نوبخت را مى ديدم كه بعنوان نويسنده پايين كتاب نوشته شده ، من كه نوبخت را نمى شناختم اما از كسى كه توانسته بود فيزيك را خوب و دقيق براى ما بنويسد و كتابش هم ارزون تر از كتاب هاى توفيقيان بود خوشم مى آمد!

سال ١٣٧٢ اولين مركز نظرسنجى استان را در خيابان مطهرى با حمايت استاندار وقت آقاى طاهايى راه اندازى كردم و با گروهى از دانشجويان علوم اجتماعى دانشگاه گيلان شروع به انجام پروژه هاى مطالعاتى در حوزه مسايل اجتماعى و فرهنگى كرديم . در اون سال ها بنابه موضوعات روز يا موضوعات مورد نياز اقدام به نظرسنجى ميكرديم ، استاندار تاكيد كرده بود نتايج نظرسنجى ها را به نحوى به اطلاع مديران برسانيم و ما وقتى اين گزارش نظرسنجى را براى مديران ميفرستاديم كمتر مديرى بود كه با ما تماس بگيرد و بخواهد كه حضورا براى شان توضيحات بيشترى بدهيم !

در ميان مديران و سياسيون تنها يك نفر بود كه هر وقت نتايج يك پژوهش و يا نظرسنجى را برايش ميفرستاديم سريعا تماس مى گرفت و از ما توضيحات بيشترى مى خواست ، خب براى ما توجه اين چنينى آقاى نوبخت جالب بود!

كم سياست مدارى ميتوان يافت كه داراى ذهنى ساختار يافته علمى باشد كه امور سخت و پيچيده را روان سازى كند بدون آنكه از دقت و جامعيت آن كاسته شود.
كم سياست مدارى ميتوان يافت كه سبك كلامى اش بقدرى مودبانه و آرامش بخش باشد كه اتمسفر كلامى اش به راحتى به انسان در عين اقناع كنندگى آرامش نيز بدهد.

كم سياست مدارى ميتوان يافت كه در فراز و فرود هاى سياسى ايران هيچگاه نه از اين سوى بام افتاد نه از آن سوى بام.

نوبخت تصوير اعتدال است، اين تصوير را مخدوش نكنيم او سرمايه جريان اعتدال و عقلانيت است ، اين جامعه به اين سرمايه نياز دارد.