اعتدال برای تبدیل شدن به یک گفتمان سوم نیاز به زمان و حمایت دارد

حزبی که با خروج چند نفر به حیات خود ادامه دهد نشان می دهد از لحاظ ساختاری در موقعیت مناسبی قرار دارد.

راه سوم: به گزارش تدبیر تالش دبیر تشکیلات حزب اعتدال تالش، دکتر کیوان رحیمی با همراهی اعضای اعتدال و توسعه شهرستان، در دیدار با دکتر هادی نوری با تبریک بابت انتخاب ایشان به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان و با آرزوی موفقیت برای ایشان خواستار اهتمام بیشتر ایشان به توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی در استان گیلان شدند.

دکتر هادی نوری در ادامه با تشکر از نقش فعالین سیاسی و اجتماعی شهرستان تالش و شور و شوق مردم تالش در انتخابات های متعدد این آگاهی سیاسی را به عنوان یک پدیده منحصر بفرد قلمداد کرد و شفافیت را از ملزومات رفتاری کاریشان برشمرد. بخشی از عناوین صحبت های ایشان در ادامه آمده است.

احساس تعلق مشترکی نسبت به تالش دارم که شاید ناشی حس مشترک و شور مشترک در نوع نگاه مردم دو منطقه تالش و فومن به انتخابات است.
خاصیت حزب اینست که باید براساس سیستم باشد نه افراد. حزبی که با خروج چند نفر به حیات خود ادامه دهد نشان می دهد از لحاظ ساختاری در موقعیت مناسبی قرار دارد.

بودن خود را با نبودن دیگران پیش نبریم متعادل بودن و متوازن بودن ملزومه گفتمان اعتدالی است.

حداقل کارکرد گفتمان سوم (اعتدال) این است که با حضور جناح های سیاسی در روابط با خود به بن بست نمی رسند.

بعضی از پست ها مانند فرمانداری سیاسی است و دولت ها حق دارند که در آن تغییر ایجاد کنند ولی برخی پست ها احتیاج به افراد متخصص دارد و لزوما احتیاجی به تغییر در انها متناسب با تغییر دولتها نیست.

با همه محدودیت ها باید با عقلانیت و صبوری کار کرد.

حزب و تفکر اعتدال هرچند از لحاظ تاریخی از زمان مشروطه بوده اما گفتمان اعتدال برای تبدیل شدن به یک قطب مستقل نیاز به زمان و حمایت دارد هرچند که ذائقه مثبت مردم با آن در حال افزایش است.

برای گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی از تمام تجربیات شخصی و نخبگان استفاده خواهم کرد هرچند که این موضوع تابع بسیاری از عوامل و شرایط است.