راه سوم: سيروس شفقي فرماندار شهرستان رشت در جمع نخبگان رشتي و تشكل خانه گيلان در برج ميلاد تهران بيان داشت: از همه كساني كه در برگزاري جشنواره فرهنگي شب هاي رشت تلاش فراوان داشتند تقدير و تشكر دارم. شفقي افزود: بستر سرمايه گذاري فرهنگي در شهرستان رشت وجود دارد. فرماندار رشت افزود:

حضور رشتي هاي با صفا در برج ميلاد و استقبال گرم آنها از جشنواره فرهنگي شب هاي رشت تشكر مي كنم. وي افزود: گيلان و رشت از غناي فرهنگي برخوردار است و اين غناي فرهنگي امروز در چهره تك تك مردم مشاهده كردم و اين نشان از توجه مردم به پيشينيان ماست. مهندس شفقي تاكيد ورزيد: اگر امروز اين جشنواره برگزار مي شود به دنبال احياي نياكان و سنت هاي آنهاست و اين امر براي همه عزيزاني كه در مركز كسور هستند زيباتر جلوه خواهد كرد.

شفقي افزود: گيلان با اين همه ثروت، فرهنگ و سنت ها شايسته بهترين هاست و بايد براي اين بهترين ها با اتحاد و همدلي مشكلات استان و شهرستان رشت را مرتفع كنيم و با وجود ٣٠ ميليون گردشگر در سال و هفت ميليون گردشگر در رشت نشان مي دهد كه ما در محور توسعه و تقويت گردشگري موفق و موفق تر خواهيم بود و صنعت گردشگري چرخه اقتصادي يك كشور را تشكيل مي دهد.

فرماندار شهرستان رشت در خاتمه بيان داشت: ما ميتوانيم ثروت هاي نهفته مردم را با ايجاد بستر سازي گردشگري به رشت بياوريم و اين موضوع با تحقق همدلي و مودت به سر منزل مقصود خواهد رسيد. وي تاكيد نمود: شايد كاركرد شهرستان رشت به عنوان بازار مرز پرداخته نشده است در حالي كه در تجارت فرامرزي رشت بهترين قابليت ها را دارد.