راه سوم
مدیرعامل اتحادیه چای‌کاران کشور در مورد وضعیت درآمدی چای‌کاران در سال جاری گفت: خشکسالی‌های پی‌ در پی و عدم توجه به وضعیت بیمه چای‌کاران وضعیت معیشتی این قشر از کارگران کشاورزی را با بحران جدی روبه‌رو کرده به طوری که آژیر خطر برای این گروه چند سالی‌ست که روشن مانده است.

راه سوم: معیشت و وضعیت درآمدی چای کاران کشور در خظر است.

مدیرعامل اتحادیه چای‌کاران کشور معتقد است، آژیر خطر وضعیت نامناسب معیشتی چای‌کاران سال‌هاست که روشن شده است. امروز بسیاری از آنها به دلیل بیکاری حاشیه‌نشین شده‌اند. چای‌کاران باقیمانده نیز توان پرداخت هزینه بیمه محصولات خود را ندارند.

مدیرعامل اتحادیه چای‌کاران کشور در مورد وضعیت درآمدی چای‌کاران در سال جاری گفت: خشکسالی‌های پی‌ در پی و عدم توجه به وضعیت بیمه چای‌کاران وضعیت معیشتی این قشر از کارگران کشاورزی را با بحران جدی روبه‌رو کرده به طوری که آژیر خطر برای این گروه چند سالی‌ست که روشن مانده است.

پرویز شعبانی در مورد وضعیت بیمه‌ای چای‌کاران  گفت تنها تعدادی از چای‌کاران تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری هستند و باقی آنها زیر نظر بیمه خاصی نیستند. همچنین در مورد بیمه حوادث باغ‌های چای،شتر چای‌کاران به دلیل ناکافی بودن درآمدهایشان نمی‌توانند هزینه ۲۵۰ هزارتومانی را به شرکت بیمه پرداخت کنند تا در صورت بروز حوادث و نابودی محصول بتوانند غرامت دریافت کنند.

این فعال چای‌کاری در مورد بیکاری چای‌کاران ادامه داد: آمار نشان می‌دهد برداشت چای نسبت به دو دهه گذشته به یک سوم کاهش پیدا کرده و این امر موجب شده بسیاری از چای‌کاران به حاشیه شهرها کوچ کنند.

او در همین مورد ادامه گفت: گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد برخی از افرادی که سال‌ها پیش آنها را به عنوان کشاورز می‌شناختیم به دلیل بیکاری و نداشتن درآمد ثابت، امروز در حاشیه شهرها دستفروشی و مستخدمی می‌کنند.

مدیرعامل اتحادیه چای‌کاران کشور در پایان می‌گوید: در سه چهار سال گذشته دولت حمایت‌های خوبی از چای‌کاران انجام داد که در دولت‌های گذشته ما شاهد چنین حمایت‌هایی نبودیم ولی انتظار ما این است که مسئولان مربوطه به وضعیت معیشتی چای‌کاران توجه بیشتری بکنند تا از وضعیت بغرنج فعلی خارج شوند.

مطالب مرتبط