راه سوم: بيزنس اينسايدر در يك گزارش، به ۱۰ مشكل بزرگ جهان اشاره كرده است. تقریبا نیمی (۴۸٫۸ درصد) شرکت کنندگان در نظرسنجی تغییرات آب و هوایی را به عنوان نگرانی اصلی خود انتخاب کرده اند و ۷۸٫۱ درصد گفته اند که مایل به تغییر شیوه زندگی خود برای محافظت از محیط زیست هستند. بیش از ۹۱ درصد از پاسخ دهندگان با بیانیه “علم ثابت کرده است که انسان مسئول تغییرات اقلیمی است.” “موافق” و “کاملا موافق” بودند.

 لیست ۱۰ مشکل بزرگ جهان عبارتند از:

۱٫ تغییرات آب و هوایی و نابودی طبیعت (۴۸٫۸٪)
۲٫ جنگ های بزرگ (۳۸/۹٪)
۳٫ نابرابری (درآمد، تبعیض) (٪ ۳۰٫۸)
۴٫ فقر (۲۹٫۲٪)
۵٫ درگیری های مذهبی (۲۳/۹ درصد)
۶٫ پاسخگویی و فساد اداری دولت ها(۲۲٫۷٪)
۷٫ امنیت غذایی و آب (۱۸/۲٪)
۸٫ عدم آموزش (۱۵/۹٪)
۹٫ امنیت / ایمنی (۱۴٫۱٪)
۱۰٫ عدم فرصت اقتصادی و اشتغال (۱۲٫۱٪)