راه سوم: گزینه هاى سرمربیگرى تیم فوتبال استقلال براى لیگ هفدهم مشخص شدند.

با توجه به استعفاى منصوریان از استقلال و روى کار آمدن مک درموت به جاى او در هدایت این تیم، به همین منظور قرار است این مربى تا جایگزین اصلى توسط مدیران نقش سرمربى را در تیم آبی ها ایفا کند.

اما از طرفى مدیران استقلال نیز براى هدایت تیمشان گزینه هاى ایرانى و خارجى دارند که قرار است پس از بررسى هاى لازم گزینه اصلى به جاى منصوریان انتخاب و معرفى شود.

فاریاس،زنگا،خوزه کاماچو،زیکو،ریکادوگومز و پالرمو گزینه هاى خارجى براى هدایت تیم استقلال هستند.

از طرفى فرکى سرمربى سابق سایپا ،سپاهان و فولاد خوزستان نیز جزو تنها گزینه هاى ایرانى است که شنیده مى شود براى حضور در استقلال هم مشکلى ندارد.