راه سوم: شفقی با بیان اینکه حضور بانوان در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی از برنامه های مهم و مورد تاکید دولت است و همواره به آن توجه شده است، خاطرنشان کرد: برای حضور زنان در جامعه در ابتدا باورپذیری آنان برای حضور در عرصه اجتماع را می‌طلبد

سیروس شفقی در نشست صمیمی بانوان فعال سیاسی و اجتماعی شهرستان رشت با بیان اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند گفت: زنان در رشد، بلوغ فکری و شکوفایی جامعه نقش بسیار مهمی دارند.

فرماندار شهرستان رشت حضور فعال بانوان سازمانهای مردم نهاد به عنوان زنان پیشرو شهرستان در فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه باعث هدف دار شدن برنامه های زنان شهرستان خواهند شد، تصریح کرد: برای توسعه پایدار باید از همه نیروهای جامعه استفاده شود و زنان و مردان جامعه هر دو برای رسیدن به این هدف در صحنه حضور داشته باشند تا از توانمندیهایشان استفاده شود.

شفقی با بیان اینکه حضور بانوان در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی از برنامه های مهم و مورد تاکید دولت است و همواره به آن توجه شده است، خاطرنشان کرد: برای حضور زنان در جامعه در ابتدا باورپذیری آنان برای حضور در عرصه اجتماع را می‌طلبد و زنان برای تحقق مطالباتشان اعتماد به نفس خود را باید تقویت کنند.

وی افزود: همچنین نیاز است که بانوان با اعتماد به نفس بیشتر، آمادگی پذیرش مسوولیت‌ها را داشته باشند.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی از سوی بانوان حرکتی بسیار موثری است، گفت: شما بانوان امروز در این جلسه به عنوان پیشگامان در این عرصه محسوب می‌شوید و این خودباوری زنان و بانوان را نشان میدهد.

وی ادامه داد: با بستری که دولت و نظام در جامعه فراهم کرده است زنان جامعه ما از این فرصت باید استفاده کنند زیرا با مشارکت هر چه بیشتر زنان در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی باعث نشاط و پویایی اجتماع خواهد شد.

شفقی با تاکید بر اینکه زمانی حرکتهای این چنین به موفقیت میرسد که در ابتدا زنان خود بسترسازی کنند و بانوان بیشتری را با خود همراه کنند، افزود: همچنین با مطالبه گری بیشتر توانمندیهای بانوان را به حامعه بشناسند و اعلام کنند که زنان جامعه میتواند با تفکر و توانایی خود در بسیاری از موارد مشکلات جامعه را حل نمایند.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه در دانشگاه‌ها زنان ما حضور خوبی دارند گفت: باید همه کمک کنیم تا از پتاسیل تحصیل کرده زنان در جامعه بیشتر استفاده شود. در آینده نزدیک کارگروه اشتغال و جوانان را تشکیل خواهیم داد و به اعتقاد بنده افکار مختلف باعث راهگشایی در مسائل و مشکلات خواهد شد.

شفقی با بیان اینکه این جلسات و کارگروها را باید هدف دار کنیم تا خروجی مناسبی را شاهد باشیم، متذکر شد: در مورد اشتغال بانوان به ویژه زنان روستایی میتوان با استفاده از این کارگروهها راهکارهای مناسبی را پیدا کرد.

وی در پایان اظهار کرد: این کارگروه ها حمایت فرمانداری را خواهند داشت. فعال اجتماعی و سیاسی یعنی اگاهی کامل به مشکلات جامعه داشته باشند و از مسئولان در زمینه رشد و بالندگی زنان و اقشار مختلف جامعه مطالبه‌گری کنند.

دیارمیرزا