راه سوم: دختر نوجوانی که طی یکسال هدف آزار و اذیت شوهرعمه ۴۱ ساله‌اش قرار گرفته بود سرانجام راز تعرض‌های مرد شیطان صفت را برای پدرش فاش کرد.

 مردی که به مدت یک سال دختر ١۵ساله برادر همسرش را مورد آزار جنسی قرار می‌داد، سرانجام با شکایت این دختر دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما فردی روز ٢۶ مهر با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران و طرح شکایتی عنوان کرد دختر ١۵ساله‌اش به وسیله  یکی از بستگان نزدیکشان مورد آزارواذیت جنسی قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
شاکی پرونده با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «دخترم دو روز پیش به من گفت شوهرخواهرم به‌نام داور (۴١ساله) نزدیک به یک سال است که او را به‌ زور و تهدید مورد آزارواذیت قرار داده است».
دختر ١۵ساله پس از حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «شوهرعمه‌ام با توجه به اینکه در یک ساختمان سکونت داریم، تلفنی با من صحبت و به من ابراز علاقه می‌کرد و می‌گفت: «از تو خوشم می‌آید» در ادامه با تهدید من را بارها مورد آزارواذیت قرار داد تا اینکه دیگر از آزارها و تهدیدهایش خسته شدم و تصمیم گرفتم موضوع را پس از گذشت یک سال با خانواده خودم مطرح کنم و دوست دارم این مرد به سزای  اعمالش برسد».
با توجه به حساسیت موضوع تیمی از کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با مراجعه به محل سکونت متهم پرونده در منطقه کیانشهر، وی را در ساعت ۶:٣٠ روز ٢٩ مهر دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی منتقل کردند. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: «متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به آزار و اذیت جنسی دختر ١۵ساله اعتراف کرده و تحقیقات از وی برای تکمیل پرونده در مراحل اولیه و مقدماتی قرار دارد».