راه سوم: حسن آقاجانی شهردار سابق صومعه سرا  با ۵ رای و اکثریت آرای اعضای شورای شهر ماسوله به کرسی شهرداری ماسوله رسید.آقاجانی  اهل صومعه سرا ودانشجوی ترم آخر دکترا رشته جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد است.  وی مدیر آسایشگاه و معلولین غرب گیلان ، مسئول روابط عمومی آسایشگاه رشت بوده است.در رزومه وی شهرداری صومعه سرا و شهرداری شهر تولم دیده می شود.آقاجانی  از شهرداری گوراب زرمیخ به شهرداری صومعه سرا راه یافت و گفتنی است دلایل برکناری وی از شهرداری صومعه سرا در هاله ای از ابهام قرار دارد.

گفتنی است شهردار جدید ماسوله از گزینه های تصدی سمت شهرداری لاهیجان نیز بود.