راه سوم: دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب شد.

با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب شد.

در بخشی از متن حکم آمده است:

«باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب می‌شوید».

گفتنی است دکتر چیرانی دارای دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی بوده و استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد رشت می‌باشد.

پیش از این علیرضا امیرتیموری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بود.

photo_2017-11-04_13-40-41