راه سوم: گلشیفته فراهانی امروز تصویری از انگشت شکسته‌اش منتشر کرد و به ماجرای سیلی خوردن جلوی دوربین در فیلم “درباره الی…” به کارگردانی اصغر فرهادی اشاره کرد، که به گفته او، موجب پاره شدن پرده گوش‌اش شده است. 
 
به نظر می رسد، منظور او سکانسی است که در آن مانی حقیقی، به اقتضای داستان فیلم، در نقش شوهر به او درگوشی زد و فراهانی حالا می‌گوید که این گوش، دیگر برای او گوش نشده است.
 
گلشیفته این ماجرا را به بهانه شکستگی امروز دست‌اش روایت کرده و نوشته است:
«آخرین بارى که در فیلمبردارى صدمه جدى دیدم، در فیلمِ درباره الى بود. بازیگر مقابلم چنان سیلى محکمى به من زِد که پرده گوشم پاره شد. آن گوش، هرگز گوش اول نشد.، و حال: یک انگشت میشکند و زندگى را، یک دوش گرفتنِ ساده را بسیار سخت میکند! سلامتى موهبتیست که مدام از یاد میرود»