راه سوم: رتبه بندی کشورها از لحاظ شاخص خوشحالی (خوشحال ترین و غمگین ترین کشورها) توسط موسسه مطالعاتی “SDSN” (راه حل های پایدارشبکه توسعه) ، وابسته به سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ انجام شده است. عوامل موثر در این رتبه بندی (۸عامل) عبارتند از:

۱- میزان حمایت های اجتماعی ، ۲- امید به زندگی در بدو تولد ، ۳- آزادی به انتخاب زندگی ، ۴- سخاوت ، ۵- وجود فساد ، ۶- سرانه تولید ناخالص داخلی ، ۷- حالات مثبت (خنده ، شادی و ….) ، ۸- حالات منفی (نگرانی ،غم و اندوه و …)

در جدول پایین  این رتبه بندی با توجه به امتیاز کسب شده مجموع شاخص های ۸گانه مشخص شده در سال ۲۰۱۷ است.همچنین فایل اکسل رتبه بندی کامل ۱۵۷ کشور به همراه امتیاز آنها در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ جهت مطالعه بیشتر قابل دانلود می باشد.

– ایران درسال ۲۰۱۷ با امتیاز ۴٫۶۹۲ در رتبه ۱۰۸و با امتیاز ۴٫۸۱۳ در جایگاه ۱۰۵ در سال ۲۰۱۶ قرار دارد.

IMG_20171121_225154_836