راه سوم/ علی کریمی پاشاکی: همه می میرند، اما دفاع از عزت ، حرمت و انسانیت زمانی برای خوب تر مردن است. برای کسانی که این حماسه ها  را درک کرده اند، مرگ همدم و همراه همیشگی است. مرگی که با لحظه های نابش نام را ماندگار می کند. در زمان دفاع از حرمت عزت  برای کسانی که از کاروان عشاق جا مانده اند، یادآور گذشته ای پرشور و حماسی است که زخم لحظه های شیدایی آن همچنان شوق پرواز بر بال های خسته از زمانه را داده و اشک تنهایی و غربت را به گونه ها جاری می نماید. دفاع از عزت ، حرمت و امنیت ، آن هم در دیاری غریب ،  شیرین نیست اما واقعیت تلخی است که با همت دلیر مردان و شیرزنان ایران، آبستن حیاتی با عزت می گردد. هرکس روایتی از این همآوردی  دارد و روایت من از حماسه ،  تبلور مردانگی است . حماسه ای که مرهمی بر زخم های  کهنه ، نزدیک و دور  ماست. عزیزانی همانند بابک جوان  که همت بلندشان سبب شد دفاع از حرمت ،عزت و منافع ملی  عامل با هم بودن تمامی ایرانیان شد  تا همراهی همیشگی شان ماندگار گردد. حماسه های ورق خورده تاریخ معاصر ایران  به ویژه در سال های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷  ، فرصتی بود تا عزتمندی ، استبداد ستیزی و استعمار ستیزی و همچنین حماسه جاودانه  کربلا و عاشورا  را در بستر زمان و مکان خویش دریابیم. اگر تا قبل از این حماسه ها  عزادار امام حسین (ع) بودیم، ایثار ، فداکاری ، شهادت طلبی و میهن دوستی ایرانیان  بستری شد تا پیرو واقعی باشیم . ایرانیان سرافراز، به داشتن فرزندان دلیر و جان برکفی چون شهید سرافراز و جوان ، بابک نوری بر خود میبالند و پاسدار تمام حرمت های خون چنین عزیزانی خواهند بود .