راه سوم : گزارش  صدا و سیما ، مرکز گیلان رییس پلیس راه  استان گفت : در برخورد یک پراید با درخت کنار جاده رشت به
فومن در محدوده روستای سند راننده خودروی سواری که مردی ۵۱ ساله بود به علت شدت جراحات در دم جان باخت.سرهنگ حسیم محمد پور افزود : یک زن ، یک مرد و یک دختربچه که سرنشین پراید بودند مجروح و به بیمارستان فومن منتقل شدند.وی اعلام کرد : توجه نکردن راننده پراید به جلو موجب انحراف از مسیر جاده و برخورد با درخت کنار جاده شد.