پروانه سلحشوری در خصوص تجربه شخصی از مورد خشونت قرار گرفتن در جامعه گفت: همیشه خشونت علیه زنان در خانه رخ نمی‌دهد، به‌عنوان یک زن تحصیل‌کرده و نماینده مجلس شورای اسلامی من در خانه هیچ‌وقت مورد خشونت قرار نگرفتم، حتی می‌توانم بگویم که همسرم همراه من است و در بعضی از کارهای خانه به من کمک می‌کند.

او ادامه داد:  یک‌بار در همین مجلس شورای اسلامی یکی از مردان  همکار،به شوخی سمت من و یکی دیگر از نماینده های زن گفت : «شما دو نفر یک  رأی دارید» او حقیقتاً شوخی می‌کرد و منظوری نداشت اما همین شوخی هم یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است.

سلحشوری اظهار کرد: اغلب می‌توانیم در رفتاری‌های اجتماعی خشونتی که علیه زنان صورت می‌گیرد را ببینیم، برای مثال؛ روزی  پیش از نماینده شدن ،سوار اتوبوس شده بودم، اتوبوس خلوت بود اما در قسمت زنانه همه صندلی‌ها پرشده بود به همین دلیل  در صندلی قسمت مردانه نشستم، راننده اتوبوس با لحنی پر از بی‌احترامی به من گفت که آن‌طرف بنشینم پس از آن تا مدت‌ها این فکر مرا آزار می‌داد که برای چه یک مرد به‌صرف مرد بودن به خودش اجازه می‌دهد به یک زن دیگر با هر رتبه و طبقه اجتماعی این‌چنین بی‌احترامی کند.

این نماینده مجلس به رفتار نمایندگان مرد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در مجلس اغلب احترام نماینده‌های خانم نگه‌داشته می‌شود ، تاکنون این حس به من دست نداده که  از یک نماینده مرد کمترم یا حتی اینکه این نگاه در بین مردان مجلس وجود دارد.

او بابیان اینکه مشخص نیست این رفتار نماینده‌های مجلس به دلیل شخصیت من است یا با همه زنان در مجلس چنین رفتاری دارند افزود:  برای چهار سال به‌عنوان رئیس گروه دوستی انتخاب شدم در این گروه باوجوداینکه ریاست مردان زیادی را به عهده‌دارم، تاکنون توانسته‌ایم به‌خوبی باهم کارکنیم حتی چند سفر رفتیم و در این سفرها در سطوح بالا مذاکرات انجام دادیم.