راه سوم: رییس سازمان چای کشور گفت : با پیگیری های سازمان چای کشور و مساعدت ویژه دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه بودجه کشور دستور پرداخت فوری ٢٥ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چایکاران گیلان و مازندران به خزانه کل کشور صادر شد.

محمدولی روزبهان با بیان اینکه  این مبلغ هفته آینده به حساب کشاورزان عزیز واریز خواهد شد، افزود: پنجشنبه هفته جاری نیز مبلغ یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد.

وی اظهار داشت: به این ترتیب تاکنون مبلغ ۱۳۴میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است که با تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده، در مجموع پرداخت مطالبات به حدود ١٦٠ میلیارد می رسد.  رییس سازمان چای در باره میزان مطالبات باقی مانده چایکاران، اضافه کرد: با این پرداخت ها تنها ٤٤ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران باقی می ماند که به زودی پرداخت خواهد شد.

 روزبهان خاطر نشان کرد: البته ٧٥ درصد از این میزان بدهی متعلق به قدرالسهم کارخانه های چای سازی است که امیدواریم با همراهی این کارخانه ها در استان های گیلان و مازندران و همت مدیران آن ها هر چه سریعتر این مبلغ هم پرداخت شود . در سال جاری بیش از ۱۰۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود ۲۰۳ میلیارد تومان در کشور تولید شد که از این میزان برگ سبز، بیش از ۲۴ هزار و ۳۰۰ تن چای خشک تولید شده است.