به گزارش ایسنا، رضا قشلاقی گفت: طرح تشدید نظارت بر واحدهای پذیرایی با مشارکت اتاق اصناف، دامپزشکی، بهداشت و تعزیرات حکومتی در حال اجرا است.

او اضافه کرد: در بازرسی از رستوران یک بیمارستان مقدار ۱۵ کیلو، یک رستوران معروف بین جاده‌ای بیش از ۲۶ کیلو و در دو رستوران واقع در شهرستان آستانه اشرفیه مقدار ۴۵۲ کیلو و ۸۷۵ گرم مواد غذایی شامل؛ مواد خام و پخته تاریخ مصرف گذشته و فاقد تاریخ مصرف، کشف و ضبط و مراتب در حال رسیدگی در شعب این مرجع است.

قشلاقی ادامه داد:در این راستا رستوران بیمارستانی در رشت و یک رستوران در آستانه اشرفیه بدلیل بحرانی بودن وضعیت بهداشت محیط در حضور تیم اعزامی تعطیل و غیرفعال شد.