راه سوم : رخپوشان پایتخت هنوز از پرونده شکایت گولچ رهایی پیدا نکرده بودند که امروز هم حکم پرونده جری بن سون را دریافت کردند.

جری بن سون بازیکن هندوراسی حدود ۶۰ هزار دلار از تیم پرسپولیس طلبکار بود که رای دادگاه هم به نفع او صادر شد. مسئولان پرسپولیس باید این طلب هم پرداخت کنند.

شکایت بازیکن هندوراسی سابق پرسپولیس آبان ماه در اختیارفدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس قرار گرفت و اکنون هم حکم قطعی این پرونده به ضرر پرسپولیس صادر شد.