راه سوم: به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی گیلان و به گفته حمید فرشید کیارودی؛ کارشناس آمار و پژوهش اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، در این دوره آموزشی که طی دو روز و در گروه های دوگانه متشکل از کتابداران و مسئولین کتابخانه های عمومی، روسای ادارات و مسئولین ستادی برگزار شد در خصوص مباحث چرخه بحران و مدیریت آن، فرآیند مدیریت بحران، سطوح بحران، مقابله با بحران، سیستم ایمینی ساکنان امکان عمومی (کتابخانه های عمومی)، جانمای محل ساخت کتابخانه های عمومی و آموزش نکات  ایمنی فردی با حضور و تدریس محمد حسین عاشوری، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت و کارشناس آموزش گروه حوادث ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان برگزار و در خصوص مطالب ارائه شده بحث و تبادل نظر شد. 


کارشناس آمار و پژوهش اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان همچنین اضافه کرد: در دوره آموزشی آسیب شناسی خانواده با تدریس محمد امین کنعانی، دکتری جامعه شناسی  و مدرس وعضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان در خصوص تنگنای ازدواج، تاخیر ازدواج، انواع طلاق و مضرات آن، فرزندآوری، نقش شبکه های اجتماعی در تحول خانواده، تربیت فرزند و مضرات بسیار شدید اعتیاد بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است در پایان این دوره آموزشی ضمن نظر سنجی از شرکت کنندگان مقرر شد آزمون تئوری این دوره ها بزودی برگزار و مدرک آموزشی برای پزیرفته شدگان صادر شود.