راه سوم: کیوان محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان و دبیر حزب اعتدال و توسعه گیلان نیز در این مراسم بیان داشت: تمام حرف ما همین تداوم اتحاد است. بسیاری گفتند که به  این همایش نروید. ولی ما امدیم بگوئیم که سینه ما آماده است که  شما را در آغوش بکشیم. برادران اصلاح طلب و اصولگرا ما همه در این کشتی هستیم و اگر سوراخ شود همه ما در دریا غرق می شویم. با برگزاری این جلسه خواستیم بگوئیم اگر موسولینی و مائو  در  ذهن ما نقش بسته  آماده این که سعی کنیم آن را محو کنیم.

وی در پایان گفت: من تنها جهت تشکر امدم  و پیام ما پیام مهر و دوستی و تداوم اتحاد است. ما اصولگرایان را نیز برادران خود می دانیم و آن ها را مقابل خود نمی دانیم. اصلاح طلبان را نیز به هیچ وجه در مقابل خودمان نمی دانیم و برای اثبات این مساله این جلسه را منعقد کنیم.