راه سوم: در پی در گذشت همسر هرمز ربانی(حاجیه خانم کبری ایزددوست) پیام تسلیت یاز سوی دکتر محمد باقر نوبخت صادر شده است که بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی : و بشر الصابرینالذین إذا أصابتهم مصیبه قالوا إنّا لله وإنّا إلیه راجعون

جناب آقای محمد رضا ربانی

سلام علیکم بما صبرتم.

از اینکه بانوی صابره حاجیه خانم کبری ایزددوست همسر مکرمه حضرتعالی،پس از سالها همراهی و همدردی با شما، در تحمل داغ برادران شهید در حالی که خود رنجور از دردجانکاه بیماری بود، اینک به شوق دیدار شهدا و هم نشینی با زینب کبری به قرب الهی پر کشید . برای شما عمیقاً آرزوی صبر و شکیبایی می نمایم . با شناخت از مراتب تسلیم و رضای حضرتعالی در برابر مشیت الهی ،در انتظار رحمت و عنایت کثیر خداوند برای شما و دیگر بازماندگان خواهم بود .

محمدباقر نوبخت

IMG_20171223_160117_010