راه سوم: عصر امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران استانی دفتر ویژه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در استان گیلان افتتاح شد.

در این مراسم کریم کشوردوست مسئول دفتر دکتر محمدباقر نوبخت در استان گیلان این دفتر را از سوی دکتر نوبخت « اقدامی در احترام به مردم و ایجاد ارتباطی وثیق با کسانی که برای توسعه استان به این اتکا نیاز دارند» دانست. این دفتر فارغ از جریان‌های سیاسی از همه کسانی که برای تحقق مطالبات و انتظارات اصلی و مبنایی مردم و استان دغدغه دارند و تلاش می کنند ، استقبال می کند ، گفت: یکی از اهداف تشکیل این دفتر آن است که همه صداها شنیده شود تا بتوانیم برای استان قدمی جهت تحقق برنامه‌ها در استان گیلان برداریم .

وی افزود: با ایجاد همگرایی ، درکنار یکدیگر می‌بایست گام برداریم و با تعیین چند مطالبه و اهداف معین و الویت بندی آنها به‌گونه‌ای که آنجایی که دکتر نوبخت می‌توانند کمک کنند به موضوع ورود شود. اگر به این صورت کار انجام شود قطعاً می‌توانیم موفق باشیم. کارکردها و انتطاراتی برای این دفتر معین شده است که در مصاحبه هایی آتی به عرض هم استانی های گیلانی خواهم رساند . لازم می دانم از شخصیتها و عزیزان دیگری که به یادشان بودیم ولی فضای محدود دفتر مارا از فیض حضورشان محروم کرد عذرخواهی می کنم .

منبع: خزر آنلاین