راه سوم: عصر امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران استانی دفتر ویژه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در استان گیلان افتتاح شد.

در این مراسم کریم کشوردوست مسئول دفتر دکتر محمدباقر نوبخت در استان گیلان این دفتر را از سوی دکتر نوبخت « اقدامی در احترام به مردم و ایجاد ارتباطی وثیق با کسانی که برای توسعه استان به این اتکا نیاز دارند» دانست. این دفتر فارغ از جریان‌های سیاسی از همه کسانی که برای تحقق مطالبات و انتظارات اصلی و مبنایی مردم و استان دغدغه دارند و تلاش می کنند ، استقبال می کند ، گفت: یکی از اهداف تشکیل این دفتر آن است که همه صداها شنیده شود تا بتوانیم برای استان قدمی جهت تحقق برنامه‌ها در استان گیلان برداریم .

در این مراسم سردار امیرگل، شعبان نژاد مدیرکل جهاد کشاورزی گیلان، حاجتی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، اوسط مقدم مدیرکل نوسازی مدارس گیلان، دلق پوس مدیرکل صنعت و تجارت گیلان، هادی نوری مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان و جمعی از علاقمندان به گیلان حضور داشتند.