راه سوم:  احمد رمضانپور عضو شورای شهر رشت خواستار استمرار جلساتی درباره وضعیت شهر رشت  با نمایندگان مجلس شد و خطاب به نمایندگان رشت گفت: حال رشت  در بخش‌های اقتصادی، عمرانی،اجتماعی ، زیست محیطی و … خوب نیست.

عضو شورای شهر رشت به مسدود شدن حساب‌های شهرداری اشاره کرد و افزود: امیدواریم سرطانی که امروز رشت بدان مبتلا شده، بدخیم نبوده و قابل درمان باشد. امروز ما با یک بحرانی مواجه شده ایم که کار در شورای شهر رشت برای من سخت تر از حضور در مجلس است.

وی از همکاری مردم و مشارکت گسترده در انتخابات تقدیر کرد و افزود: بهترین ها در این شورا جمع هستند و شورایی همگون و وحدت پذیر هستند.

عضو شورای شهر رشت تاکید کرد: به اذعان مردم، وزن این شورا بالاتر از شوراهای دیگر است و شاهد این ادعا، انتخاب شهرداری متخصص و با تجربه در حیطه شهرداری است و نصرتی بهترین انتخاب بود. بنا داریم با توکل به خدا و پشتوانه مردم و نخبگان ، رشت بهتر ایجاد کنیم و این مستلزم همت والای همگان و بخصوص مسئولان و نمایندگان در پارلمان ملی است.

رمضانپور به موانع حضور سرمایه گذاران اشاره کرد و تاکید کرد: باید بستر حضور سرمایه گذار را فرآهم کنیم و موانع حضور آنان را برداریم زیرا بدون سرمایه در بخش خصوصی امکان حل مشکلات نیست.

وی افزود: ایجاد کمربندی رشت، تلاش نمایندگان را می طلبد و از نمایندگان انتظار داریم این وظیفه را بردوش وزارت راه بیندازید و از اعتبارات ملی برای ایجاد آن استفاده کنند.