راه سوم: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش خواهان اصلاح تقویم آموزشی کشور است.

ما با تعطیلات زمستانی به شرطی موافقیم که مصوبه مجلس برای آغاز سال تحصیلی در مهرماه و پایان آن در اردیبهشت ماه اصلاح شده و اختیار اعمال تغییر در تقویم آموزشی به شورای عالی آموزش و پرورش و هیات دولت واگذار شود تا بتواند زمان آغاز سال تحصیلی را متناسب با شرایط کشور تغییر دهد.

ما بیش از تعطیلات زمستانی، نگران طولانی بودن تعطیلات تابستانی هستیم.

شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص تعطیلات یک‌ماهه زمستانی مدارس هنوز نظری نداده است/ ایسنا