راه سوم: ناسا به تازگی تصویر جدیدی را از سیاره مشتری منتشر کرد. در این تصویر توده ابرهای این سیاره گازی قابل مشاهده است.

تصویر زیر روز ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۷ و هنگامی گرفته شد که فضاپیمای «جونو» دهمین پرواز نزدیک خود از مشتری را انجام می‌داد.

 فضاپیمای «جونو» روی یکی از مدارهای بزرگ سیاره مشتری قرار گرفته است و هر ۵۳ روز یک‌بار دور مشتری می‌گردد. این تصویر از فاصله ۱۳۶۰۴ کیلومتری بالای مشتری گرفته شده است.

منطقه تاریک سمت چپ کمبرند حرارتی جنوبی نام دارد، و ابرهای لغزان و روح شکل، هنگام تداخل با کمربند دیده می‌شوند. این تداخل نتیجه طوفان‌های موسمی است.

چرخش نزدیک بعدی «جونو» قرار است در فوریه ۲۰۱۸ رخ دهد. این فضاپیما از ژوئیه ۲۰۱۶ در مدار مشتری قرار گرفته است. در نتیجه داده‌های فراوان این فضاپیما انتظار می‌رود که در آینده نزدیک کشفیات پیشگامانه بیشتری را شاهد باشیم، از جمله مشاهده داخل سیاره مشتری.