راه سوم: مدیرعامل صندوق بیمه‌ اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از واریز عیدی ۴۳ هزار مستمری بگیر تحت پوشش این صندوق همزمان با حقوق بهمن ماه خبر داد.

 محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه‌ اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر درباره زمان واریز عیدی مستمری بگیران تحت پوشش این صندوق اظهار کرد: ۴۳ هزار مستمری بگیر تحت پوشش ما عیدی خود را همزمان با حقوق بهمن‌ماه خود دریافت می‌کنند.
وی درباره میزان این عیدی گفت: سال گذشته میزان عیدی واریزی به طور میانگین ۳۰۰ هزار تومان بود که برای امسال نیز بر حسب میزان حقوق دریافتی افراد متفاوت است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند و ۴۳ هزار نفر مستمری دریافت می‌کنند اما از آنجایی که این صندوق نوپاست هنوز بازنشسته‌ای نداریم و اولین گروه بیمه پردازان صندوق در سال ۹۹ بازنشسته می‌شوند.
رستمی با اشاره به قانون جدید بازنشستگی پیش از موعد در این صندوق نیز گفت: یک فرد بیمه شده صندوق با رسیدن به سن ۶۵ سالگی و با سابقه پرداخت ۱۵ سال حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود اما طبق قانون جدید پیش از موعد یک فرد با ۷۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند از امکان بازنشستگی استفاده کند.
وی افزود: تا کنون ۳۰۰۰ پرونده بازنشستگی پیش از موعد بررسی و نهایی شده و ۶۵۰۰ پرونده دیگر در دست اقدام است.