راه سوم:  نقدی بر سخنان امام جمعه موقت رشت شرع انور اسلام با فراست و فطانت هر چه تمامتر خود ساختار و تشکیلات راهبردی نماز جمعه را به گونه ای تنظیم نموده است که خطبه های آن تماما و کمالاً، به حفظ منافع و مصالح جامعه منجر گردد و مباحث آن موجد و موجب مختصاتی مانند، تقوا، آرامش و وحدت آحاد جامعه باشد و هم از این جهت اگر امام جمعه ای در پشت تربیون نماز جمعه به خود اجازه دهد که خطبه ای عاری از چنین رویکرد و فحوا ی متعالی و اقوالی خالی از درون مایه های صحیح اجتماعی ایراد کند بواقع ،کار زیبنده و مطلوبی ننموده است! در مقام امامت جمعه، یکسو نگرانه و گاه غرض آلود به مباحث غیر الهی و وحدت شکنانه پرداختن و در متابعت از آن سکونت فکری و روحی مردم را برهم زدن اگر نقض غرض نباشد پس چیست!؟
و بلکه فراتر از آن چنین خطیبی آنهم در جایگاه رفیع امامت جمعه و ایفای وظایف رسمی و قانونی، دچار گناه فاحش شده است! و بی تردید این مسأله البته زمانی واجد ابعاد منفی تر و شکنتده تری می گردد که ایشان بدون داشتن اطلاعات،آمار و ارقام درست،سنجیده و معتمد، صرفا به سبب سویه گیری های جناحی و جهت بندی های جریانی خود در این سنگر مقدس مرتکب پریشان گویی و زشت تر از آن، نشر افتراء واتهام به دولت شود و با مباحث مغلوط ،محرف و اغواء گرایانه خویش، باعث تشویش و تکدر و تموج اذهان ساده پاره ای از مومنین و مؤمنات در جامعه گردد ! که البته همه اینها در محک و میزان شرع و عرف،ذنبی لایغفر است.
اساسا،روحانیان در تحکیم صلح و سداد و انصاف و ارشاد الگوهای جامعه هستند و وای بر آن روزی که این جماعت رسالت خود را از یاد برده و به عکس رفتار نمایند! در نماز جمعه دیروز رشت امام جمعه موقت، علت تامه حرکات وتحرکات اعتراض آمیز و بعضا براندازانه روزهای اخیر کشور را دروغ گویی دولت در مباحث اشتغال و… اعلام نموده است البته ایشان برچسب های دیگری بر دولت در ارتباط با لایحه بودجه و عصمت معصومین و … مطرح کرده است که برای ایشان که همزمان مسئولیت امر به معروف استان را دارد! در پیشگاه الهی بزرگترین منکر است .
این فرا فکنی و خلاف واقع گویی، نشان از این دارد که یا مشار الیه آگاهی چندانی از پژواک تحرکات اخیر ندارد و یا اینکه خود را به تغافل و چشم فروبستن نسبت به ما وقع کشانده است! بهرحال ناگفته پیداست که دولت اعتدال از همان ابتدای برآمدن خود مخالفان جدی و سوگند خورده ای را در صف تقابل و تخاصم با خود دیده است که متأسفانه بی رعایت هیچ مواضع و موازین علمی و منصفانه علیه او شوریده اند! اما با اینهمه دولت به کار خدمات دهی خود پرداخته است و وقع و وقتی برای پاسخ دادنها مصروف ننموده است تا کار سازندگی و توسعه کشور به اختلال و انحراف کشیده نشود و به این سبب برخی از شخصیت های سیاسی و دست اندرکاران نظام، دولت دکتر روحانی را مظلوم ترین دولت پس از انقلاب تلقی و قلمداد نموده اند.
دولت اکنون با هزاران هزار مشکلات ریز و درشت که بر آمده از دولت مهر ورز! هشت سال گذشته است، دست به گریبان است و تا کنون در زمینه اقتصادی و اشتغال و روابط بین الملل کارهای بزرگ و قابل توجهی را انجام داده است که اگر اینها نبود در دوره دوم کار خود -برغم همه نامهربانی ها و کارشکنی ها صورت گرفته از سوی حضرات جنجال گرا! -حمایت و تأییدات مردم و رهبری را به همراه نداشت!

هم اینک انتظار می رود که با تغییر مسئول محترم مرکز سیاست گذاری های ائمه جمعه در کشور، ملت دیگر شاهد چنین کنشها و واکنشی های غیر معقول و پرخاش گرایانه در درون چنین پایگاه مقدسی نباشد و موضوعات کشور با رعایت احترام و انصاف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و همه امامان جمعه در راستای صیانت از منافع ملی و حراست از کیان جمهوری اسلامی حرکت نمایند و بیش از این باعث ایجاد تحریکات و اضطرابات و تنش های ویرانگر در سطح جامعه نشوند و اگر هم قرار است به بهانه سیاسی بودن محتوای خطبه دوم نماز جمعه چیزی در جهت استحضار امت اسلامی گفته شود و نکته ای لازم در ارتباط با کارکرد و عملکرد دولت و دستگاه های دیگر تذکر داده شود، چنانکه بارها و بارها مقام معظم رهبری گوشزد فرموده اند باید در چهارچوب واقع بینی و اعتدال و دادگری و با مراعات تقوای ذهنی و زبانی به انتقال و تحلیل درست مطالب مطروحه و مفاهیم جاری و جمعی جامعه بپردازند و این فاکتور را بیش از این در مطمح نظر خود قرار دهند که “لکل مقال مقام” و اینکه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد! امروز جامعه بیش از پیش حاجت به همگرایی و هم افزایی مردم در سایه مشترکات موجود دارد لذا نباید سرخود! با پراکندن بذر ناامیدی و تیره گی، در بین مردم – آن هم در موضع سوء استفاده از تقدس مساجد و نماز جمعه و جماعات، فارغ از عقلانیت سیاسی ،عامل اعراض و اعتراض جامعه باشیم! باید توجه داشت که چنین رفتارهای ناستوده ای مستوجب پیگیری های قانونی از مراجع ذیربط می باشد .سخن آخر اینکه هیچ خردمند متعهد و دلسوزی، بر سر شاخ نمی نشیند. رهبر معظم انقلاب فرموده اند:نقد و نقد پذیری واجب است ولی تهمت و لجن پراکنی حرام است