پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Friday, 18 January , 2019
امروز : جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷ - 12 جماد أول 1440
آرشیو روزانه : ۱۳۹۶-۱۱-۰۲

هاشمی؛ از واقعیت تا خیال!” / وارونه نمایی یک شخصیت

واقعیت های سیاسی و شیوه زمامداری هاشمی نشان می دهد که وی تا هنگامی که در سال ۸۸ از اسب نیافتاد و خطر حذف و تنزل مقام را احساس نکرد به اصل نیاویخت! او از منظر یک پراگماتیستِ شخص محور صرفاً آویزان اصل اصلاحات گشت تا بار دیگر با ایجاد موازنه قوا آب رفته را به جوب بازگردانده و جایگاه از دست رفته را احیاء نماید. مطابق الگوی زیست سیاسی هاشمی که هیچگاه در جایگاه قدرت به انگاره های دموکراتیک روی خوش نشان نداد، اقبال وی به اصلاحات را می بایست از سر اضطرار و زمان سنجی و امری تاکتیکی تعبیر نمود و نه رویکردی از عمق باور و تعلق درونی!

۲۷ دی ۱۳۹۷