راه سوم: معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار گیلان به صورت سرزده از روند احداث ساختمان ایستگاه راه آهن قزوین-رشت در فلکده بازدید کردند.

دکتر محمدباقر نوبخت و دکتر مصطفی سالاری امشب به صورت سرزده از مراحل احداث ساختمان ایستگاه راه آهن قزوین-رشت در فلکده بازدی کردند و از نزدیک در جریان اقدامات در حال اجرا قرار گرفتند.

ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن قزوین-رشت بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.