راه سوم: سیاوش پور با قدردانی از احمدی پور اظهار کرد: نگاه ایشان به حوزه سیاسی بسیار درست بود و باعث تعادل در گیلان شد.

احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان در جلسه شورای اداری گیلان با بیان اینکه همه مدیران تلاش می‌کنند تا شاخصه‌های استان به سمت پیشرفت برود، گفت: استان گیلان با توجه به رویکردهای اخیر مطالبه‌گری خودش را باید بیشتر کند و برای توسعه نیاز به گام های بزرگ دارد.

سیاوش پور با قدردانی از احمدی پور اظهار کرد: نگاه ایشان به حوزه سیاسی بسیار درست بود و باعث تعادل در گیلان شد.

وی افزود: ایشان نقش بسیار خوبی در هماهنگی‌ها در برهه حساس جامعه ایفا کرد و شاهد هیچ تنشی در استان نبودیم.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در پایان اظهار کرد: امیدواریم ایشان هرکجا هستند موفق باشند و  انتخاب آقای جمشیدنژاد که دارای تجارب ارزشمندی هستند را به عنوان معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری گیلان تبریک می‌گویم.