راه سوم: مدیر امور شعب بانک مسکن گیلان،گفت: بانک مسکن در سالجاری هزار و ۵۵۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۶۱میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

 وی با اشاره به شرایط فعلی با توجه به اقتضای فضای اقتصاد کشور و سیاست‌های کلی دولت که عمدتا معطوف به ثبات در وضعیت موجود است،اظهار کرد:با توجه به آرامش نسبی در بازار بانکی و نرخ سود بانکی و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. توسط بانکها نگرانی،برای جهش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد.

وی افزود:یکی از سیاست‌های اصلی بانک برای ایجاد رونق در بازار مسکن در قالب طرح انفرادی و طرح زوجین بوده و بانک مسکن برای افق ۱۴۰۰بنا دارد در کنار اقدامات و ماموریت‌هایی چون “تسهیل فرآیند تامین مالی حوزه مسکن و توسعه شهری ،اعطای تسهیلات برای تامین مسکن تمامی خانوارهای فاقد مسکن “را محقق کند.

نوروزی خاطرنشان کرد:بانک مسکن در سالجاری هزار و ۵۵۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۶۱میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است .

مدیر امور شعب بانک مسکن گیلان،گفت:در حال حاضر نسبت تسهیلات خرید مسکن به قیمت واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف برای جامعه هدف در مرکز استان و شهرستانها از وضعیت قابل قبولی ۵۰درصد تا ۷۰درصد برخوردار است.