راه سوم: رئیس سازمان چای گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد مطالبات چایکاران اعم از قدرالسهم دولت و کارخانه های چایسازی به چایکاران شمال کشور پرداخت شده است.

محمدولی روزبهان در گفت وگو با ایرنا افزود: در مجموع حدود ۱۸۲ میلیارد تومان که شامل بیش از ۹۰ درصد بهای برگ سبز تحویلی می باشد، در سال جاری به چایکاران پرداخت شده و ۲۱میلیارد تومان باقی مانده که بزودی با سهم کارخانه های چایسازی به کشاورزان پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت رئیس سازمان برنامه و بودجه بمنظور حمایت از تولید، تاکنون ۲۸میلیارد تومان بیش از مبلغ مصوب شده در بودجه برای بهای برگ سبز به عنوان سهم دولت به چایکاران پرداخت شده است.

به گفته روزبهان، آخرین مبلغ واریزی شده یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان بود که پنجشنبه هفته گذشته به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد.

قدرالسهم دولت در پرداخت بهای برگ سبز چای به چایکاران ۶۰درصد و کارخانه های چایسازی ۴۰درصد است.

۱۰۸ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران در فصل زراعی گذشته خریداری شد که از این میزان ۲۴ هزار تن چای خشک تولید شده است .

استان های گیلان و مازندران بین ۲۵ تا ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارند که ۹۰ درصد این باغ ها در استان گیلان قرار دارد. در سال جاری ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تن برگ سبز چای به ارزش اقتصادی ۲۰۱ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال کشور از اوایل اردیبهشت آغاز و در مهرماه به پایان می رسد. بیش از ۵۰ هزار خانوار کشاورز چایکار در تولید برگ سبز چای فعالیت دارند که در مجموع درآمد و زندگی یکصد هزار خانوار از طریق کشاورزی چایکاری تامین می شود.
۱۷۸ واحد چایسازی در گیلان و مازندران وجود دارد که در سال جاری تعداد ۱۵۱ واحد فعال بودند و با سازمان چای بابت خرید برگ سبز چایکاران قرارداد بستند.