اختصاصی راه سوم: در جلسه هیأت نظارت برمطبوعات، مجوز پایگاه خبری راه سوم نیوز که پیشتر تحت عنوان راه سوم فعالیت می کرد صادر شد.

پایگاه خبری راه سوم به مدیرمسئولی هادی نوری، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان فعالیت می کند. گفتنی است دو هفته نامه ای با همین عنوان راه سوم تحت مدیریت هادی نوری نیز مشغول فعالیت می باشد. راه های ارتباطی با رسانه راه سوم به قرار زیر است:

 

🌀 پایگاه خبری-تحلیلی
🌀 دوهفته نامه

🔴 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر هادی نوری

🔹 آدرس سایت: www.rahesevvom.com

🔹 روابط عمومی: ۰۹۳۷۱۳۸۵۰۸۷

🔹 ادمین تلگرام:
@rahesevvom

🔹 کانال تلگرام:
@rahesevvom_ir

🔹ایمیل:

rahesevvom1394@gmail.com

6s00_0_(7)