اختصاصی راه سوم: دکتر نوبخت علاوه بر پرداخت ۱۰۰ درصدی قدر السهم دولت به چایکاران کشور، ۲۲ و نیم درصد بیش از سهم مصوب به خرید چای از چایکاران تخصیص دادند

جناب آقای دکتر نوبخت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام

احتراما ضمن تشکر از پشتیبانی مستمر و عملی جنابعالی در تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و ارتقاء معیشت کشاورزان و اجرای اقتصاد مقاومتی بالاخص در امور صنعت چای، بدینوسیله از عنایت ویژه شما در تخصیص و اعطای به موقع اعتبار مصوب در قانون بودجه بابت خرید تضمینی برگ سبز چای به مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) میلیون ریال و صدور دستور جهت تامین و ارتقاء بودجه موردنیاز بابت افزایش خرید به مبلغ( ۲۲۵۰۰۰) میلیون ریال که تاثیر بسزایی در تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان چایکار و بهبود کیفیت محصولات چای و عامل مهم در ترویج و توسعه بهزراعی، هرس و مکانیزاسیون گردیده به نیابت از قشر زحمتکش کشاورزان و صنعتگران قدردانی به عمل می آید.

از خداوند منان سلامتی و توفیق شما را خواستاریم.

محمدولی روزبهان
رئیس سازمان چای کشور

4348307_833