راه سوم: عبدالله ناصری تأکید دارد اگر پارلمان اصلاحات شکل گیرد جایگزین شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی می‌شود اما شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با اصلاحاتی به کار خود ادامه خواهد داد.

عبدالله ناصری تأکید دارد اگر پارلمان اصلاحات شکل گیرد جایگزین شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی می‌شود اما شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با اصلاحاتی به کار خود ادامه خواهد داد.

او اظهار کرد: «فرآیند تصویب پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که آقای رهامی و کمالی پیگیر آن هستند فرآیند خاصی داشت؛ مثلاً در روز رأی‌گیری برخی از اعضا حضور نداشتند اما این مساله تصویب شد و گزارش آن را هم به آقای خاتمی دادند.»
این عضو شورای مشورتی خاتمی اضافه کرد: «آقای خاتمی بعد از ارائه این گزارش تصمیم‌گیری درباره تشکیل پارلمان اصلاحات را به جمع سپردند.»

ناصری در همین حال اضافه کرد: «با این حال نه در شورای مشورتی و نه در شورای عالی سیاست‌گذاری فضای پذیرش پارلمان اصلاحات حاکم نیست اما از آنجایی که اصلاح‌طلبان تابع نظر جمعی هستند اگر اتفاقی نظری صورت گیرد نهایتاً پارلمان اصلاحات حکم همان ناظر بر عملکرد شورایعالی سیاست‌گذاری را خواهد داشت.»

به گفته او اگر پارلمان اصلاحات تشکیل شود جایگزین شورای مشورتی خواهد شد.

ناصری در همین حال تأکید کرد: «اگر نظر نهایی اصلاح‌طلبان بر این باشد که پارلمان اصلاحات تشکیل شود به معنای پایان کار شورای عالی سیاست‌گذاری نیست. شورایعالی سیاست‌گذاری با اصلاحاتی به کار خود ادامه خواهد داد.»