راه سوم: در اینفوگرافیک زیر اطلاعاتی را درباره الگوی شادکامی در ایران و شادترین استان ها مشاهده می کنید.

 

18-2-28-84953n3580203-6305942-1024x744