راه سوم: گفته می شود یک نماینده به مرکز استان و حوزه انتخابی شهر رشت و یک نماینده نیز به حوزه انتخابی تالش بزرگ یعنی شهرستان های ماسال، تالش و رضوانشهر افزوده خواهد شد.

به گزارش راه سوم به نقل از سپیدخبر، در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از تصویب کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبر داد. سلیمی در این گفتگو اظهار داشت: طرح تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی و تعداد نمایندگان آنها بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی دولت می‌تواند هر ۱۰ سال با توجه به عوال انسانی، جغرافیایی، سیاسی و نظیر آنها حداکثر ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه کند.

با توجه به گذشت ۲۰ سال از آخرین تغییرات صورت گرفته یعنی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۸ در حوزه انتخابیه و تعداد نمایندگان تغییراتی صورت نگرفته لذا با توجه به درخواست نمایندگان مجلس و استانداری‌های سراسر کشور و مطالعات انجام گرفته، طرحی تهیه شده است. تغییرات از لحاظ مسائل امنیتی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و جمعیتی با هدف برقراری عدالت در حوزه جغرافیایی نمایندگان مجلس و دسترسی آسانتر مردم به نمایندگان اعمال می‌شود، کلیات افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون به تصویب رسیده است لذا تعداد ۴۰ نماینده را می‌توان به تعداد نمایندگان مجلس افزود.

حال اما شنیده می شود که تعداد نمایندگانی که به استان گیلان اضافه خواهد شد دو نفر خواهد بود و به زودی تعداد نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی به عدد ۱۵ خواهد رسید. در خصوص حوزه انتخابی این نمایندگان نیز گفته می شود یک نماینده به مرکز استان و حوزه انتخابی شهر رشت اضافه خواهد شد و یک نماینده نیز به حوزه انتخابی تالش بزرگ یعنی شهرستان های ماسال، تالش و رضوانشهر افزوده خواهد شد.