راه سوم: مجوز حضور خبرنگاران خانم در ورزشگاه آزادی داده تعدادی از خبرنگاران خانم می توانند برای پوشش بازی های فوتبال به ورزشگاه آزادی بروند.

به گزارش هوادار، پس از صدور مجوز هواداران خانم در سالن بسکتبال حالا گفته می شود  خبرنگاران خانم می توانند برای پوشش خبری بازی های فوتبال به ورزشگاه آزادی بروند.

این اتفاق با هماهنگی فدراسیون فوتبال و کمیته بانوان اتفاق افتاده و ۵ خبرنگار خانم به ورزشگاه آزادی خواهند رفت و فعلا این مجوز برای بازی های آسیایی داده شده است.

از این رو قسمتی از جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی برای حضور بانوان از قسمت های دیگر جدا شده است.