راه سوم: همزمان با روز درختکاری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان با کاشت چندین اصله نهال درخت میوه در کتابخانه عمومی میرزا کوچک جنگلی رشت این روز را گرامی داشت.

به گزارش ایسنا – منطقه گیلان، همزمان با ۱۵ اسفند و روز درختکاری، هادی نوری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان با کاشت چندین اصله نهال درخت میوه در کتابخانه عمومی میرزا کوچک جنگلی رشت این روز را در کنار کتابداران و اعضای این کتابخانه گرامی داشت.

همچنین کاشت ۱۰ ها اصله نهال در چندین کتابخانه عمومی گیلان به صورت همزمان صورت گرفت.

هادی نوری در حاشیه این مراسم، حفظ و حراست از محیط زیست و نیز اهمیت به مقوله درختکاری را امری پسندیده و دارای اهمیت بسیار زیادی عنوان کرد و گفت: کاشت نهال در کتابخانه های عمومی گیلان و توسط اعضا و کتابداران حامل پیام دوستی با طبیعت است.

وی از عموم مردم فرهنگ دوست گیلان خواست با احیای سنت پسندیده کاشت درخت، صدمات وارد شده بر چهره شهرهای گیلان را که بر اثر احداث بدون ضابطه بناها و قطع درختان کهنسال به وجود آمده است بهبود بخشند.

به گزارش ایسنا، مراسم کاشت نهال توسط کتابداران کتابخانه های عمومی میرزا کوچک جنگلی رشت، ۷ تیر لشت نشا، شهید بهشتی خمام، امام علی(ع) کلاشم، هشتم شهریور غازیان بندر انزلی و امام خمینی(ره) روستای کپورچال برگزار شد.