عضو شورای عالی امنیت ملی از آشنا نبودن برخی مردم مناطق محروم از حقوق ابتدایی خود خبر داد.

راه سوم: سعید جلیلی در حساب توییتری خود نوشت:

چند ماه قبل در سفر به چابهار دیدم متاسفانه مردم کپرنشین حتی با ساده ترین حقوق ابتدایی خودشان نیز آشنا نیستند.

مثلا در حالی که زیر خط فقر بودند، یارانه نمی گرفتند!

بعد از سفر چابهار وقتی اطلاعات لازم به آقای نوبخت ارائه شد، ایشان بلافاصله دستور به اقدام دادند.