راه سوم: نماینده رشت اظهارات نماینده اردبیل بر الحاق آستارا به اردبیل را دمیدن بر آتش اختلافات قومی خواند.

 جبار کوچکی نژاد با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان اردبیل مبنی بر الحاق آستارا به استان اردبیل ابراز داشت: کسانی که امروز این بحث را  مطرح می کنند نمایندگان جدید هستند و مسائل را به خوبی نگاه نمی کنند. معتقدم در  تغییر جغرافیای هر استانی بحث کردن چیزی جزء اختلافالت قومی و قبیله ای چیز دیگری نیست.

من یک بار در مجلس نهم به یکی از نمایندگان اردبیل که چنین بحثی را در مورد گردنه حیران مطرح کرده بود گفتم  اگر شما امکانات دارید به خلخال توجه بیبشتر کنید که آن ها خواستار الحاق به گیلان نباشند. اگر نه گردنه حیران را برای یک سری منتفذین و افراد رانتی و ویلاسازی می خواهید  معتقدم به نفع مردم نیست.

کوچکی نژاد در پایان گفت: منطقه آستارا از مناطق اصلی گیلان است و گیلان توجه ویژه ای به آن می کند و ما دنبال وصل راه آهن رشت به آستارا هستیم و همچنین دنبال این هستیم بحث اشتغال و بحثهای خدماتی را در آن جا گسترش دهیم. به نظرم این نطق ها تازه به دوراه رسیده هاست و مردم نیز به حرف آن ها توجهی ندارند و  جزء خراب کردن فرد و دامن زدن بر یک سری از اختلافات چیز دیگری نیست.

گیل خبر