راه سوم/

سیدرضا سیددانش

پدر چراغ خانه است، ستون سترگی که سقف آرامش و امنیت، بر آن تکیه می کند؛ دری که نان و نوا، از آن وارد می شود و پنجره ای رویایی که چشم انداز چشم نواز امید را در افق های آینده، نقش می زند.

پدر حماسه کد یمین است و عرق جبین؛ شعر بلند و دلنواز محبت است؛ غزلی که عشق در هر واژه آن، شورانگیز طنین می افکند .
پدر هر چه که هست، هر جاه و منزلتی که دارد، هر اعتبار و ارزشی که به دست آورده است، به یمن نام نامی مولا و سرور آدم و عالم ، علی علیه السلام است؛ مردی شگفت و یگانه که واژه مقدس پدر، رگ و ریشه ای عمیق در نام بزرگ او دارد .
هموست که به این واژه، برکت و قدرت داده است؛ قدرتی که شهادت، رمز آسمان گشای آنست. امروز، آسمان سرزمین سبزمان، نورباران از پدران شهیدی است که نوبهاران آزادی و عدالت را ارمغان لحظه های ما کرده اند؛ پدرانی که با اقتدا به سرور و مولای شان، شهادت را پذیرا شدند، تا عشق و ایمان و صلح و دوستی پایدار بماند؛ تا بنفشه و باران، بشارت دهنده بهار و برکت باشد؛ تا آزادی، ترانه ای بخواند از گلوی پرندگان؛ تا عدالت، خورشیدی باشد که همچنان در راه دمیدن؛ امید را در دل مردم، فروزان کند.
**سیدرضا سیددانش – فعال فرهنگی و رسانه‌ای