راه سوم: شهردار فومن گفت  : یک مجتمع تجاری مسکونی در بلوار شهید افتخاری این شهر آتش گرفت.
حسین غلام نیا افزود :  ۶ مامور آتش نشانی با ۳ خوروی اطفای حریق در ۳۰ دقیقه آتش سوزی را مهار و از سرایت آن به طبقات پائینی مجتمع و ساختمانهای مجاور جلوگیری کردند.صداوسیما