راه سوم: فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه باید برای خدمت به مردم همدلانه از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، گفت: با توجه به وضعیت ویژه آب شهرستان رشت،باید بدون اینکه باعث نگرانی کشاورزان شویم، منابع را مدیریت کنیم.

سیدمحمد احمدی در جلسه کمیته آب کشاورزی که با حضور نمایندگان و مدیرکل آب منطقه‌ای در فرمانداری رشت برگزارشد، اظهار کرد:برای حل مشکل آب حوزه تداخلی و تدافعی نداشته باشیم زیرا هدف همه ما کمک به کشاورزان است، مسئولین آب منطقه‌ای در بخش مرکزی و شهرستان باید تعامل بیشتری با بخشداران داشته باشند.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه باید برای خدمت به مردم همدلانه از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم،افزود:همه ما باید یکصدا باشیم زیرا چندصدایی موجب دلهره و تشویش مردم می‌شود.

وی دهیاران را ظرفیت مناسبی برای حل موانع و مشکلات کشاورزان دانست و ادامه داد:با توجه به ذخیره پشت سد و ورودی آب، باید مراقب منابع موجود باشیم.

احمدی با اشاره به کمیته استانی آب که در سد منجیل برگزار می‌شود،تصریح کرد:باید الان تعامل بیستری داشته باشیم تا بتوانیم به کشاورزان کمک کنیم.

وی اضافه کرد:با توجه به وضعیت ویژه آب شهرستان رشت، باید بدون اینکه باعث نگرانی کشاورزان شویم،منابع را مدیریت کنیم.