راه سوم:  نخستین نشست کتاب خوان مساجد گیلان در جمع نمازگزاران مسجد فاطمیه منظریه در روز شنبه ۸اردیبهشت ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار شد.

 در این نشست کتاب خوان که برای نخستین بار در یکی از مساجد گیلان برگزار شد، چند تن از کتابخوانان کتاب های خود را برای نمازگزاران معرفی کردند.