راه سوم: نخستین دوره اموزشی اصول تضریفات اداری با تدریس محمد نصیری در ستاد مرکزی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان، نخستین دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات ویژه کارکنان حوزه پشتیبانی کتابخانه های عمومی استان روز گذشته(سه شنبه۱۸ اردیبهشت) در سالن جلسات ستاد مرکزی برگزار شدودر این دوره آموزشی که با تدریس محمد نصیری برگزار شد در خصوص اصول اولیه میزبانی و تشریفات و نیز نحوه اداره و نظارت بر جلسات، مناسبت ها مطالب مفیدی ارائه و بصورت عملی بیان شد.

محمد نصیری با بیان اصول اولیه میزبانی در برنامه های مختلف یکی از مهمترین نکات در این حوزه را ارتباط کلامی مناسب کارکنان بخش پشتیبانی با مراجعین و میهمانان عنوان کرد.

وی همچنین در ادامه به روشهای مختلف رویارویی با اشخاص و ارتباط موفق نیز اشاره و آن را از مهمترین اصول در تشریفات اداری برشمرد.

نصیری در ادامه پوشش مناسب، چیدمان و پذیرایی، اصول پوشش مناسب اداری و نیز حریم شخصی و خصوص افراد را از مهمترین مباحث در این حوزه دانست. محمد نصیری در این دوره آموزشی یکروزه برخی از مباحث مطر شده را بصورت عملی به حاضرین ارائه کرد.