راه سوم: احترام برومند، بازیگر و مجری پیشکسوت گفت: دلم می‌خواست اگر تهران بودم امسال این مراسم افطاری را می‌رفتم و شاید می‌توانستم یک جورهایی خودم را به رئیس جمهور برسانم و کمی درد دل کنم و به عنوان کسی که به ایشان رای داده خواسته‌های خودم که خواسته‌های مردم است را بیان کنم

احترام برومند گفت: یکی از توقعات بزرگ من شخصا این است که آقای روحانی به صورت صریح مشکلاتشان را بیان کنند، صریح‌تر از آنچه که تا به حال صحبت شنیده‌ایم. این حداقل خواسته همه مردم است که ایشان بدون رودربایستی با ما صحبت کنند و مشکلاتشان را بیان کنند.

آخرین باری که احترام برومند در ضیافت شام ریاست جمهوری حضور یافته است مربوط به سال ۹۵ است. او به «ایران آنلاین» می‌گوید :دو سال که است به خاطر حضور نداشتن در تهران وعده افطار ریاست جمهوری را از دست می‌دهد با این وجود اگر این روزها در تهران حضور داشت امسال به این مراسم می‌آمد: “بخصوص امسال به طور حتم در مراسم افطاری شرکت می‌کردم”

این بازیگر و مجری پیشکسوت می‌گوید: “دلم می‌خواست اگر تهران بودم امسال این مراسم را می‌رفتم و شاید می‌توانستم یک جورهایی خودم را به رئیس جمهور برسانم و کمی درد دل کنم و به عنوان کسی که به ایشان رای داده خواسته‌های خودم که خواسته‌های مردم است را بیان کنم “

برومند با بیان این که این مراسم فرصت مناسبی برای بیان بخشی از مطالبات بود در ادامه می‌افزاید: “یکی از توقعات بزرگ من شخصا این است که آقای روحانی به صورت صریح مشکلاتشان را بیان کنند، صریح‌تر از آنچه که تا به حال صحبت شنیده‌ایم. این حداقل خواسته همه مردم است که ایشان بدون رودربایستی با ما صحبت کنند و مشکلاتشان را بیان کنند و دیگر این که بیشتر از این به حرف مردم اعتنا کنند.”