راه سوم: حسین پاکدل در یادداشتی برای رییس جمهور نوشت:به دعوت محترمانه افطار شما احترام می‌گذارم؛برای این که شما انسان مؤدب و واقع‌بینی هستید.برای این که با تمام محدویت‌ها تلاش می‌کنید به وعده‌های خود عمل کنید.برای این که اراده و نیّت شما بستن و محدود فضای آزاد نیست.
 

حسین پاکدل در یادداشتی نوشت:به دعوت محترمانه افطار شما احترام می‌گذارم؛برای این که شما انسان مؤدب و واقع‌بینی هستید.برای این که با تمام محدویت‌ها تلاش می‌کنید به وعده‌های خود عمل کنید.برای این که اراده و نیّت شما بستن و محدود کردن فضای آزاد نیست.

متن یادداشت حسین پاکدل برای رییس جمهور را در ادامه می خوانید:

آقای رئیس جمهور سلام

به دعوت محترمانه افطار شما احترام می‌گذارم؛برای این که شما انسان مؤدب و واقع‌بینی هستید.

برای این که در بزنگاهی تنگ به شما رأی داده‌ام و پای رآی و نظرم محکم ایستاده‌ام.

برای این که مبلغ امید و نشاط و از همه مهمتر شفافیت و مسئولیت‌پذیری هستید.

برای این که الان فقط و فقط نقدکردن شما و اعتراض کردن به شما هزینه ندارد؛ حتی گاه ناسزا گفتن به شما سود هم دارد.

برای این که با تمام محدویت‌ها تلاش می‌کنید به وعده‌های خود عمل کنید.

برای این که اراده و نیّت شما بستن و محدود کردن فضای آزاد نیست.

برای هزار دلیل ریز و درشت دیگر و برای صدها هزار انتقادی که به عملکرد شما و دولت تدبیر و امید دارم و چنان فضایی فراهم کرده‌اید که راحت می‌توانیم بگوییم.

براى اين كه ديگر براى ناراحت شدن و به هم پريدن مطلقاً فرصت نداريم. گردباد حادثه نزديك است.

از دوستان من که دعوت شما را پس زدند ناراحت نشوید. از وضع پیش آمده که محصول بصیرت آقایان است مثل همه ما دلشان خون است منهی فقط به شما می‌توانند گلایه کنند.

روزهای سختی در راه است. مجبوریم پشت هم باشیم.

پایدار باشید!